Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza  Polityka  prywatności  określa  zasady  gromadzenia,  przetwarzania  i  wykorzystywania danych  osobowych  pozyskanych  od  Państwa  przez  sklep  internetowy Spaakcesoria.pl, prowadzony  pod Unijną Fundację Wsparcia i Rozwoju ,,Polska, Unia, Świat”  z siedzibą w Gdyni, ul. Narcyzowa 5 lok. 84 ,  81-653 Gdynia ,  NIP: 5862214173, KRS: 0000288026, REGON: 2204911387 

  1. Dane osobowe

 

1.Dane osobowe Zamawiającego są przetwarzane za zgodą Zamawiającego, wyrażaną w momencie składania zamówienia i tylko w celu realizacji złożonego zamówienia.

 

2.Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez sklep spaakcesoria.pl jest Danuta Kozak  kontakt z administratorem email; kontakt@spaakcesoria.pl

 

  1. Zamawiający podaje swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, email oraz telefon kontaktowy, a także NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej). Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

 

  1. Wykorzystywanie danych

 

  1. Celem wykorzystania danych osobowych Zamawiającego jest  realizacja zamówienia

 

  1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych w procesie składania zamówienia.

 

  1. Dane osobowe Zamawiającego w celu realizacji zamówienia udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie. W  takich  przypadkach  ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

  

Ponadto,  podane  przez  Państwa  informacje  mogą  zostać  udostępnione  właściwym  organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

 

III. Zmiana danych lub ich usunięcie

 

Macie  Państwo  możliwość  podglądu  i  edycji  Państwa  danych,  w  każdym  czasie,  w  ramach Witryny, prosimy o kontakt pod adresem:kontakt@spaakcesoria.pl
Przysługuje Państwu prawo do  żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.  Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:spaakcesoria@gmail.com 

 

  1. Polityka dotycząca wykorzystania “cookies”

 

Szczegółowa polityka dotycząca wykorzystania plików “cookies” jest dostępna pod następującym odnośnikiem (kliknij)

  

IV. Pytania i zastrzeżenia


Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: spaakcesoria@gmail.com