Reklamacje i zwroty

WARUNKI REKLAMACJI:

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru ( faktura VAT).

2. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone pisemnie na adres e-mail kontakt@spaakcesoria.pl w którym niezbędne jest umieszczenie danych takich jak:

• Imię i nazwisko reklamującego lub nazwa jednostki

• Adres

• Data nabycia towaru

• Nazwa towaru

• Cena jedn. , numer zamówienia

• Nazwa producenta

• Przedłożony dowód sprzedaży (paragon, rachunek)

• Dokładne wymienienie wad

• Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone

4. Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu lub za następstwa niedostarczenia przesyłki na czas. W takich wypadkach odpowiedzialność spada na firmę kurierską.

Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Klient powinien sporządzić protokół reklamacyjny, na którym muszą się znaleźć podpisy Klienta i Dostarczającego. Towar powinien być odesłany do Sprzedawcy wraz z fakturą i opisem przyczyn reklamacji.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 – 30 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy.

6.Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

7.Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.

8. Reklamacji nie podlegają:

– naturalne zużywanie się

– towar posiadający uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.

9. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej Klient powinien odesłać towar do Sprzedawcy wraz z fakturą i opisem przyczyn reklamacji.

10. Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych dokonanych przez Klienta nie będą uznawane.

11. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. W przypadku reklamacji równowartość opłaty pocztowej zwrócimy Państwu natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

12. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (np. kolor, proporcje) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

13. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.spaakcesoria.pl oznacza akceptację postanowień regulaminu.